เกษตรศิวิไลซ์ จับมือ ยาสูบฯ นำเทคโนโลยีขั้นสูง พัฒนาใบยาสูบอินทรีย์ และพืชผักและสมุนไพรออร์แกนิค

ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรยาสูบไทย ตั้งเป้าสร้างมูล...