กรมวิชาการเกษตร ส่ง 5 เทคโนโลยีช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตถั่วฝักยาวพิจิตร สูงขึ้นถึง 3,850 กิโลกรัมต่อไร่

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป...

ธ.ก.ส.เดินเครื่องโครงการประกันรายได้ปาล์ม เชิญชวนชาวสวนขึ้นทะเบียนเพื่อรับสิทธิผ่านเกษตรอำเภอ 

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเก...