รมว.เกษตร ป่าไม้ และประมง ชมฟาร์มผลิตสุกรขุนและโรงงานอาหารของ “CP กัมพูชา”

ฯพณฯ เวง สาขน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตร ป่าไม้ และประมง พร้อมด้วย ฯพณฯ อูสเพีย ผู้ว่าราชการจังหวัดตาแก้ว และผู้แทนรัฐบาลกัมพูชา อธิบดีกรมปศุสัตว์ เกษตรจังหวัดตาแก้ว เข้าเยี่ยมชม ฟาร์มผลิตสุกรขุนและโรงงานอาหาร บริษัท ซี.พี. กัมพูชา จำกัด ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ได้มาตรฐานคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล โดยมี นายวิทยา เกรียงไกรวิทย์ กรรมการผู้จัดการ และ นายไพทูรย์ วงษ์กตเวทิน รองกรรมการผู้จัดการ ซี.พี. กัมพูชา ร่วมให้การต้อนรับ

ฟาร์มผลิตสุกรขุนดังกล่าว เป็นการผนึกกำลังระหว่าง ซี.พี.กัมพูชา และ นางเงิน กุนเทีย ชาวชุมชน โดยตั้งอยู่ในหมู่บ้านรือไซมวยกุม ต.โอสาราย อ.ตรัมเกาะ จ.ตาแก้ว ประเทศกัมพูชา บนพื้นที่ 12 เฮกตาร์ ซึ่งปัจจุบันมีโรงเลี้ยงสุกร 20 หลัง จำนวนสุกรขุน 14,000 ตัว ภายใต้ระบบคอนแทรคฟาร์มมิ่ง ประเภทประกันรายได้ สัญญาการเลี้ยง 8 ปี โดยบริษัทฯ สนับสนุนพันธุ์สุกร อาหารสัตว์ ยา วัคซีน ตลอดจนเทคนิคการเลี้ยงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ส่วนที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง พนักงาน และผู้ดูแล ดำเนินการโดยเจ้าของฟาร์ม

จากนั้น ฯพณฯ เวง สาขน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตร ป่าไม้ และประมง และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานอาหารของ ซี.พี. กัมพูชา อ.ชุมคีรี จ.กำปอต พร้อมกล่าวว่ารัฐบาลกัมพูชามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจ เพื่อเสริมศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐานการผลิตอาหารปลอดภัย สู่ผู้บริโภคชาวกัมพูชา พร้อมขยายการตลาดท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

ซี.พี. กัมพูชา ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแบบครบวงจร ตั้งแต่ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจเลี้ยงสัตว์ และธุรกิจอาหาร ในกัมพูชามากว่า 26 ปี ด้วยวิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” มุ่งมั่นที่จะมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยยึดมั่นในหลักปรัชญา “3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน” ในการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงประโยชน์ของแต่ละประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุน ประโยชน์ของประชาชน และบริษัทเป็นลำดับสุดท้าย ปัจจุบัน ซี.พี. กัมพูชา มีพนักงานมากกว่า 2,000 คน ผลิตและส่งมอบอาหารคุณภาพปลอดภัยให้แก่ชาวกัมพูชาใน 25 จังหวัดทั่วประเทศ./

ใส่ความเห็น