เอ พลัส ซัพพาย จับมือกรมแพทย์แผนไทยฯ พัฒนาองค์ความรู้กัญชา กัญชงและพืชสมุนไพรมุ่งผงาดในตลาดโลก

นายสุเมธ งามเจริญ ประธานบริษัท เอ- พลัส ซัพพลาย จำ...