เกษตรศิวิไลซ์ จับมือ ยาสูบฯ นำเทคโนโลยีขั้นสูง พัฒนาใบยาสูบอินทรีย์ และพืชผักและสมุนไพรออร์แกนิค

ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรยาสูบไทย ตั้งเป้าสร้างมูล...

กรมวิชาการเกษตร ส่ง 5 เทคโนโลยีช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตถั่วฝักยาวพิจิตร สูงขึ้นถึง 3,850 กิโลกรัมต่อไร่

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป...