“อลงกรณ์ พลบุตร”เตรียมปรับโครงสร้างบริหารจัดการใหม่ ภายใต้”5 ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย”และโมเดล”เกษตรผลิต-พาณิชย์ตลาด”

“อลงกรณ์ พลบุตร”เตรียมปรับโครงสร้างบริหารจัดการใหม...

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมตระเวนชิมทุเรียนคุณภาพดี บนเส้นทางสายตะวันออก

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร...