ทุเรียนไทย.ต้องไปได้ไกลทั่วโลก

ด้วยความตั้งใจที่สอดคล้องตรงกันของหลายฝ่ายหลายภาคส่วนที่ต้องการให้ทุเรียนของไทยทุกลูกที่ส่งถึงผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นทุเรียนที่ได้คุณภาพและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย…ผม..ในฐานะผู้แทนราษฎร และน้องชายของผม ในฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต6 กรมวิชาการเกษตร ผอ.ชลธี นุ่มหนู เราทำงานและร่วมมือกันภายใต้บทบาทและหน้าที่ที่มี เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้ของไทย ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นในเรื่องคุณภาพการแข่งขันทางการค้ากับนานาประเทศ อาวุธที่สำคัญคือเรื่อง”คุณภาพที่ยอดเยี่ยม” นานเท่าไหร่แล้วครับที่ประเทศไทยไม่สามารถสกัด ควบคุมทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดได้ เป็นปัญหารื้อรังและกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดต่างประเทศตลอดมาการเดินหน้าอย่างเข้มงวดและจัดการอย่างเอาจริงเอาจังต่อการส่งออกทุเรียนด้วยคุณภาพ ท้ายที่สุดแล้วประโยชน์จะตกอยู่กับเกษตรกรและประเทศชาติแต่ก้อแปลกใจมากๆที่คนทำงานต้องเผชิญกับการกดดัน ความไม่พอใจจากหลายๆคน กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ที่ไม่อยากให้มีการเข้มงวด กวดขัน เพื่อสร้างมาตรฐานทุเรียนของไทย…คำถามคือหากหน่วยงานภาครัฐ ชาวสวนตลอดจนผู้ส่งออกปล่อยปะละเลยเรื่องคุณภาพ แล้วภายภาคหน้าใครจะกินทุเรียนไทย เมื่อหลายๆประเทศก็ปลูกได้ดังนั้น..คุณภาพที่ดีเยี่ยม เท่านั้นที่จะทำให้ทุเรียนของไทย โดดเด่น สง่างาม และเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลก..ในเวทีทุเรียนโลกขอขอบคุณทุกภาคส่วน..นี่คือการทำงานเพื่อชาติอย่างแท้จริง

ใส่ความเห็น