พช.สระบุรี-องค์กรสตรี จับมือสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร เฉลิมพระเกียรติ ร.10

พช.สระบุรี-องค์กรสตรี จับมือสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร แจกพืช ผัก สมุนไพร “กระชาย ฟ้าทะลายโจร” พร้อมลุยแปลงแบ่งปัน ขยายผลต่อยอดทั้ง 13 อำเภอ เชื่อมโยงสู่แหล่งเรียนรู้ โคก หนอง นา

นายสุริยา บุญเรืองยศศิริ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบพืชพันธุ์ ผัก สมุนไพร อาทิ ต้นกระชายขาว ฟ้าทะลายโจร ฯลฯ ตามโครงการกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ สตรีสระบุรี ปลูกพืชผักสมุนไพรเทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสระบุรี ปลูกต้นฟ้าทะลายโจร และกระชาย ตามโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 “ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่แท้จริง” ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงชำผักแผว

นายสุริยา บุญเรืองยศศิริ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี ได้กล่าวกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงชำผักแผว ให้เร่งขยายพันธุ์ฟ้าทะลายโจร เพื่อแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่สนใจ สามารถนำไปปลูกที่บ้านเพื่อรับประทาน และะทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรีจัดตั้งจุดแบ่งปันพืชสมุนไพร แจกจ่ายพี่น้องประชาชนที่สนใจนำไปปลูกและขยายผลต่อไป เพื่อให้ทุกคนผ่านพ้นสถานการณ์โควิด-19 ไปด้วยกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกตำบล ในจังหวัดสระบุรี ร่วมจัดทำแปลงปันสุขในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ขยายผลไปสู่ แปลงสร้างสุข ในระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล การปลูกพืชสมุนไพรในที่สาธารณะประโยชน์ เช่น วัด ถนนสมุนไพร เพื่อให้คนที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเองสามารถมาใช้แปลงปันสุขในการปลูกพืชผักสมุนไพร อีกทั้งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปลูกพืช ผัก สมุนไพร เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ต้นไม้เพิ่มขึ้น สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วย

ใส่ความเห็น