ซีพีเอฟ ชู การเลี้ยงกุ้ง โพรไบโอติก ผลิตกุ้งปลอดภัย ปลอดยาปฏิชีวนะ ไร้สารตกค้าง

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญการผลิตกุ้งที่สด สะอาด ปลอดภัย ปลอดสาร และยาปฏิชีวนะ  นำโพรไบโอติกมาใช้ในฟาร์ม (Probiotic Farming) ควบคู่กับการเลี้ยงกุ้ง ภายใต้หลัก  “3 สะอาด” สนับสนุนการผลิตกุ้งมาจากกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นใจอาหารปลอดภัยให้ผู้บริโภค 

นายไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ มีพันธกิจในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร จึงให้ความสำคัญกับ การส่งมอบอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญไม่ใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง โดยมุ่งเน้น กระบวนเลี้ยง และระบบการจัดการ และสุขาภิบาลที่ดีตลอดการผลิต รวมถึง การใช้ “โพรไบโอติกฟาร์มมิ่ง” ที่ให้ความสำคัญกับการใช้จุลินทรีย์มาช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กุ้ง แข็งแรง ไม่ป่วยง่าย และช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำ ช่วยป้องกันการเกิดโรค และลดการเปลี่ยนถ่ายน้ำระหว่างการเลี้ยงกุ้ง ควบคู่ ระบบการเลี้ยงภายใต้หลัก “3 สะอาด” “กุ้งสะอาด น้ำสะอาด และ บ่อสะอาด” กุ้งแข็งแรง โตเร็ว มีระบบป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลผลิตกุ้งของซีพีเอฟไม่ใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง  ช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร และมีกระบวนการผลิตที่ช่วยให้เกษตรกรลดการใช้ทรัพยากรน้ำในการเลี้ยง ขณะที่ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยสูง  

บริษัทฯ ได้นำ “โพรไบโอติก” ด้วยการนำจุลินทรีย์จากธรรมชาติ ที่มีประโยชน์ต่อสัตว์น้ำ และไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการเลี้ยงกุ้ง 2 แนวทาง ประกอบด้วย การใช้จุลินทรีย์สร้างสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ของกุ้ง เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กุ้งมีสุขภาพดี แข็งแรง ต้านทานโรค และแนวทางที่ 2 เป็นการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้ง เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำและบำบัดของเสียที่เกิดขึ้นในบ่อเลี้ยง หรือ ระบบไบโอฟลอค นำจุลินทรีย์ไปช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ และพื้นบ่อ เพื่อควบคุมเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคในกุ้ง และช่วยลดการเปลี่ยนถ่ายน้ำที่ใช้ในการบำบัดน้ำได้ 

“การเลี้ยงกุ้งแบบโพรไบโอติกจะช่วยให้กุ้งที่เลี้ยงมีสุขภาพแข็งแรง เติบโตดี  ผลผลิตที่ได้จึงมีคุณภาพและปลอดภัย ขณะเดียวกันช่วยเสริมให้กระบวนการเลี้ยงที่ยั่งยืนลดการใช้น้ำในกระบวนการเลี้ยง ผลผลิตเพิ่มขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจผลิตภัณฑ์อาหารที่ยั่งยืน” นายไพโรจน์ กล่าว 

หลัก 3 สะอาด เป็นแนวทางการเลี้ยงกุ้ง ที่บริษัทฯ ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยร่วมกับภาครัฐ สถาบันการศึกษา และเกษตรกรเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดในฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ประกอบด้วย  “ลูกกุ้งสะอาด” การพัฒนาลูกพันธุ์กุ้งที่แข็งแรง โตเร็ว ปลอดจากเชื้อต่างๆ   ”น้ำสะอาด” การบริหารจัดการน้ำในบ่อเลี้ยงให้สะอาด ปลอดจากเชื้อก่อโรค ไม่มีตะกอนและสารอินทรีย์ รวมถึงสารเคมีตกค้าง   และสุดท้ายคือ “พื้นบ่อสะอาด”  ด้วยการจัดการพื้นบ่อเลี้ยงกุ้งไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเสียที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค ด้วยระบบการเลี้ยงช่วยให้กุ้งที่เลี้ยงแข็งแรง สามารถสร้างภูมิต้านทานมาป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคได้ มีอัตราการรอดสูง จึงเป็นการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตสูงขึ้นกว่าการใช้สารเคมีในการเลี้ยงกุ้ง ด้วย  

ทั้งนี้ ซีพีเอฟ ยังได้ถ่ายทอด แนวทางการเลี้ยงกุ้งด้วยโพรไบโอติกให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงกุ้ง ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคระบาด เพิ่มผลผลิตและลดการใช้ทรัพยากรน้ำ ซึ่งช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้ากุ้งของไทยเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั่วโลก./ 

ใส่ความเห็น