สยามแม็คโคร อุ้มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกขิง ต.เข็กน้อย จ.เพชรบูรณ์ 

สยามแม็คโคร จับมือ กรมส่งเสริมการเกษตร อุ้มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกขิง ต.เข็กน้อย จ.เพชรบูรณ์ กว่า 647 ครัวเรือน หลังประสบปัญหาราคาตกต่ำ ต้นทุนเพิ่มทำขาดทุนหนัก คาดรับซื้อได้ 200 ตัน กระจายผ่านแม็คโครทั่วประเทศ

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แม็คโคร ได้รับการประสานจากกรมส่งเสริมการเกษตรถึงปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชมเกษตรกรผู้ปลูกขิง ต.เข็กน้อย จ.เพชรบูรณ์ ที่กำลังประสบปัญหาอย่างหนักจาก ราคาขิงตกต่ำ เนื่องจากมีผลผลิตออกสู่ตลาดในปริมาณมาก ส่งออกได้น้อย ประกอบกับต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูง แม็คโครจึงให้ความช่วยเหลือ โดยเข้าไปรับซื้อผลผลิต เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรเป็นการเร่งด่วน”กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขิงแห่งนี้ มีเกษตรกรเครือข่ายอยู่ประมาณ 647 ครัวเรือน เราคาดว่าจะช่วยรับซื้อขิงได้ประมาณ 200 ตัน นำไปจำหน่ายผ่านแม็คโครทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเชิญชวนลูกค้าอุดหนุนผลผลิตของเกษตรกรที่กำลังเดือดร้อน โดย ขิง เป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและได้รับความนิยมบริโภคในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วย”

ที่ผ่านมา แม็คโคร ตระหนักถึงปัญหาที่เกษตรกรต้องเผชิญในหลายด้าน จึงมีนโยบายสำคัญในการให้ความช่วยเหลือเพื่อให้เกษตรกรอยู่รอดและยังเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน ภายใต้พันธกิจ “แม็คโคร เคียงข้างเกษตรกรไทย” รวมถึงเป้าหมายในการผลักดัน ส่งเสริม พัฒนา เกษตรกรไทย ให้เข้าถึง “แพลตฟอร์มแห่งโอกาส” ยกระดับการทำธุรกิจเกษตรในทุกมิติ โดยเฉพาะ ช่องทางการตลาดใหม่ๆ อาทิ อีคอมเมิร์ซ ออฟไลน์-ออนไลน์ ที่จะนำพาผลผลิตเกษตรไปสู่ผู้บริโภคได้มากขึ้น

ด้าน นายเกรตศิรา แซ่หว้า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เข็กน้อย จ.เพชรบูรณ์ กล่าวว่า ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกขิง ต.เข็กน้อย จ.เพชรบูรณ์ มีสมาชิกกว่า 647 ครัวเรือน กระจายพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 3,000 ไร่ ที่ผ่านมาประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับช่วงนี้ราคาต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น ยิ่งซ้ำเติมให้ขาดทุนหนัก ทำให้เกษตรกรมีหนี้สินเพิ่มขึ้น”ปีนี้เศรษฐกิจไม่ดี ราคาพลังงานปรับขึ้นมาก อีกทั้งการส่งออกก็ไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้ต้องเจอวิกฤติ ขายขิงไม่ได้ เกษตรกรเลยมารวมตัวกัน ประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ เอกชน อย่าง แม็คโคร นี่ก็ไม่ได้เข้ามารับซื้อแค่ผลผลิตอย่างเดียว แต่ยังมาช่วยให้ความรู้ในเรื่องการเก็บเกี่ยว การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ ทำให้เกษตรกรมีแนวทางในการพัฒนาต่อยอดได้อีก” นายเกรตศิรา กล่าว

ใส่ความเห็น