เอ พลัส ซัพพาย จับมือกรมแพทย์แผนไทยฯ พัฒนาองค์ความรู้กัญชา กัญชงและพืชสมุนไพรมุ่งผงาดในตลาดโลก

นายสุเมธ งามเจริญ ประธานบริษัท เอ- พลัส ซัพพลาย จำกัด กล่าวว่า เมื่อวันที่ 18 มี.ค. ที่ผ่านมา เอ- พลัส ซัพพลาย  และอีก 7 กลุ่มบริษัทและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชา และกัญชง ได้ทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชงและพืชสมุนไพรอื่นที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสูตรตำรับเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และทางการพาณิชย์ กับกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้ประเทศไทยมีกลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีสินค้าของคนไทย เพื่อตอบโจทย์ตลาดโลก 

“กัญชา กัญชง เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่เพิ่งถูกถอดออกจากยาเสพติด กรมแพทย์แผนไทยฯ ก็จะให้องค์รู้เรื่อง ทั้งการจดทะเบียน การใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับการผลิตและจำหน่าย ซึ่งเอ พลัส ซัพพาย เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์คอสเมติกแบรนด์ เอ บอนเน่  จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญด้านสกิลแคร์ แฮร์แคร์ โดยจะร่วมวิจัยกัญชา เพื่อนำเอาสารที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาต่อยอด และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพออกไปสู่ตลาดโลก” ประธานเอ พลัสฯ​ กล่าว

ด้านนายแพทย์ยงยศ ธรรมาวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยว่า การผลักดันสมุนไพรกัญชาและกัญชง เป็นภารกิจที่สำคัญ และถือเป็นมิติใหม่ของประเทศไทย ในการสร้างและพัฒนาต้บนแบบจากัญชา กัญชงเพื่อพัฒนาสายพันธ์ที่เหมาะสม สู่การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการพาณิชย์ที่เกิดจากการร่วมมือนี้ เพื่อต่อยอดเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน  ซึ่งตลาดกัญชาในอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพสามารถสร้างรายได้ทนับเป็นมูลค่าสูงถึงกว่า 5 แสนล้านบาท และการร่วมกันวิจัย พัฒนาองค์ความรู้กัญชาทางการแพทย์ ในครั้งนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาระบบบริการสาธารณะสุขและเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนได้อย่างทั่วถึง

ใส่ความเห็น