พัฒนาแรงงานอุดรธานี จัดอบรมการให้น้ำอัตโนมัติผ่านทางสมาร์ทโฟน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานอุดรธานี ฝึกอบรมโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม หลักสูตรการให้น้ำอัตโนมัติผ่านทางสมาร์ทโฟน

นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี มอบให้ นายบุญรุ่งโนใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ เป็นประธานเปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตร การให้น้ำอัตโนมัติผ่านทางสมาร์ทโฟน จำนวนผู้เข้ารับการฝึก 20 คน ระหว่างวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 การฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อให้ต่อยอดระบบให้น้ำพืชที่ปลูกแบบปลอดสารพิษและให้น้ำหญ้าสำหรับเป็นอาหารโค โดยมีนายอัครฉัตร ขันธะมูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดด้วย ดำเนินการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ใส่ความเห็น