ตัวแทนเกษตรกร 4 จังหวัดอีสาน จับเข่าคุย รมต.นิพนธ์ ช่วยแก้ไขเรื่องที่ดินทำกิน

    เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ที่สํานักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  และคณะเดินทางลงพื้นที่
เพื่อพบปะพูดคุย และรับฟังเกี่ยวกับปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดินพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ จ.ขอนแก่น, จ.มหาสารคาม จ.ศรีสะเกษ และ จ.สุรินทร์ และปัญหาที่ดินในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี หลังชาวบ้านร้องเรียนว่าได้มีการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน แต่ยังไม่มีหลักฐานเอกสารสิทธิสำหรับที่ดิน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนภาคประชาชนทั้ง 4 จังหวัด ร่วมการหารือ

    นายนิพนธ์ กล่าวว่า  การลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นการนำความห่วงใยความปราถนาดีจากรัฐบาลมาให้กับประชาชน โดยรัฐบาลมีความพยายามที่จะดูแลประชาชนทุกด้านในทุกจังหวัด และในฐานะที่ตนกำกับดูแลกรมที่ดินพยายามดำเนินนโยบาย เร่งรัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์จากนส.3ก ให้เป็นโฉนดที่ดิน ตนได้เจรจากับสำนักงบประมาณ เพื่อให้ความสำคัญในโครงการออกโฉนด ในปีนี้เราได้เผชิญสถานการณ์โควิด-19 ทำให้มีปัญหาด้านการคลังรัฐบาลจนมีความจำเป็นในการปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ ในส่วนพี่น้องประชาชนทีได้ครอบครองที่ดิน และทำประโยชน์อยู่ในที่ดินมาต่อเนื่องแล้ว แต่ยังไม่ได้เอกสารสิทธิ์จะเร่งรัดในการโฉนดให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป ทั้งนี้ในส่วนประชาชนทำกินในพื้นที่ของรัฐ เช่น เขตป่า และพื้นที่สาธารณประโยชน์อื่น ๆ จะแก้ปัญหาประชาชนไร้ที่ดินทำกิน ตามแนวทาง “คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ” (คทช.) ต่อไป 

 “กระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดินใช้ระบบ RTK เทคโนโลยีดาวเทียม รังวัดเดินออกสำรวจช่วยลดข้อพิพาทความผิดพลาดสำรวจรังวัดให้ครอบคลุมทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีโครงการ “บอกดิน”  เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ที่มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ หรือมี ส.ค. 1 น.ส.3 น.ส.3 ก และต้องการให้ภาครัฐเข้าไปบริหารจัดการที่ดินให้ถูกต้อง สามารถแจ้งข้อมูลให้ภาครัฐเข้าไปดำเนินการที่เกี่ยวกับเอกสารสิทธิให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ ซึ่งเดือนมิ.ย.จะเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณนี้ที่จะให้แจ้งข้อมูล จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิแจ้งข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือดำเนินการให้มีเอกสารสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป” นายนิพนธ์กล่าว 

ใส่ความเห็น