สมาคมศิษย์เก่า สจล.ลุยสร้างต้นแบบศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ คุณธรรม นำคุณภาพ

นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า โครงการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วัดปฐมวิเวก  ริเริ่มโดยสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าเครื่องกลไทย ได้ทำโครงการวิศวกรรมสู่ชุมชน ตำบลน่าอยู่ โดยนำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมสู่ชุมชน เพื่อทำต้นแบบเศรษฐกิจชุมชนขึ้นใน 5 ตำบล และที่ตำบลหนองย่างเสือ ก็ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าอาวาสพระอาจารย์นิวัฒน์ จักกวโร  อนุญาติให้ใช้พื้นที่วัดปฐมวิเวกจำนวน 10 ไร่ ให้เป็นต้นแบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งทางสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าฯ ก็ได้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ทอดผ้าป่าระดมงบประมาณจัดสร้างเริ่มตั้งแต่ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ระบบน้ำบาดาล และแทงก์น้ำกว่า 27,000 ลิตร เพื่อใช้ในโครงการนี้ 

            “ปัจจุบันสินค้าเกษตรอินทรีย์​เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่เกษตรกรยังไม่ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้อย่างถูกต้อง  โครงการนี้จึงได้มอบหมายให้ รศ.ดร.เกษม สร้อยทอง จากคณะ เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาช่วยเผยแพร่วิชาการเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์  จุดประสงค์ต้องการให้เกษตรกรมีความรู้อย่างถูกต้องตามหลักสากล เพื่อที่จะสามารถผลิตพืชผลทางการเกษตร รวมไปถึงการจัดส่งได้อย่างมีมาตรฐาน รวมไปถึงการแก้ปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืช ไม่ว่าจะเป็นแมลง หรือเชื้อรา  เกษตรสามารถมาศึกษาได้จากศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ปฐมวิเวก หนองย่างเสือ ก็จะได้วิธีการใหม่ๆ ที่จะทำให้สินค้าเกษตรอินทรีย์มีคุณภาพมากขึ้น สามารถสร้างรายได้มากขึ้น” นายกสมาคมศิษย์เก่า สจล. กล่าวในตอนท้าย

ใส่ความเห็น