ไข่ไก่ “พรีเมียม” คัดพิเศษ จ่ายเพิ่มอีกนิดซื้อคุณภาพชีวิตที่ดี

ไข่ไก่ “พรีเมียม” คัดความสด สะอาด และบรรจุภัณฑ์พิเศษ ตั้งแต่ต้นทางการผลิตจนถึงมือผู้บริโภค ตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ ในราคาที่จับต้องได้ 

นางกันย์สินี วังถนอมศักดิ์ หรือ ซ้อหนิง เจ้าของ บริษัทอาร์ม่าฟาร์ม จำกัด อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม หนึ่งในผู้ผลิตไข่ไก่คัดพิเศษ ให้รายละเอียดว่า การทำไข่แพคแบรนด์ทุกขั้นตอนมีรายละเอียด ต้องตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต กรณีเกิดปัญหากับสินค้าต้องตรวจสอบจนถึงต้นทางได้  การเลี้ยงต้องได้มาตรฐานฟาร์มตามมาตรฐานสากล โดยไข่ไก่จะถูกขนส่งมาที่ฟาร์มเพื่อผ่านการคัดแยกขนาด จากนั้นส่งล้างด้วยเครื่องล้างที่มีเทคโนโลยีทันสมัยระบบฉีดน้ำอุ่นควบคุมอุณหภูมิตลอดสายพานการล้าง ผ่านระบบฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลต (Ultraviolet : UV) และผ่านเครื่องสแกนเพื่อคัดไข่แตกหรือไข่มีรอยร้าวออก จากนั้นจึงคัดใส่บรรจุภัณฑ์ที่จัดทำเป็นพิเศษ ที่มีฉลากแจ้งคุณค่าทางโภชนาการตามที่ลูกค้าต้องการ

นอกจากระบบคัดแยกดังกล่าว ผู้ผลิตไข่แพคแบรนด์ยังต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร ตามระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติในการผลิตอาหาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัย (Good Manufacturing Practice : GMP) และการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเป็นระบบการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis Critical Control Point : HACCP) ทำให้ผู้ผลิตต้องเข้มงวดทั้งต้นทางและปริมาณไข่เข้าฟาร์มและออกจากฟาร์มสูปลายทางที่ใด เพื่อตอบโจทย์การตรวจสอบย้อนกลับในห่วงโซ่การผลิต จากปัจจัยการผลิตดังกล่าวทั้งหมดทำให้ไข่แพคแบรนด์มีต้นทุนการผลิตสูงกว่าไข่ไก่ที่ขายตามตลาดสดโดยทั่วไปมาก

ไข่ไก่ “พรีเมียม” หรือ ไข่ “แพคแบรนด์” คัดเป็นพิเศษทั้งขนาดและอยู่ในบรรจุภัณฑ์พิเศษ และมีฉลากบอกคุณสมบัติไว้ชัดเจน อาทิ ปลอดการใช้ปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง เลี้ยงด้วยธัญพืช เลี้ยงในระบบ Biosecurity ที่ป้องกันโรคระบาด เป็นต้น วางขายในซูเปอร์มาเก็ต ห้างสรรพสินค้า ไฮเปอร์มาเก็ตชั้นนำ และร้านสะดวกซื้อ ในแพคพลาสติกสวยงาม มีฉลากบรรยายสรรพคุณและความพิเศษของไข่แพคนี้ชัดเจน ต่อหนึ่งแพคบรรจุจำนวนไม่มาก ไข่แพคแบรนด์ในตลาดมีหลายเจ้าและขนาดบรรจุมีหลายขนาดแต่จำนวนไม่มาก เช่น  4 ฟอง 6 ฟอง เป็นต้น และจะมีราคาสูงกว่าไข่ปกติ เนื่องจากมีค่าบริการและขนส่งระหว่างทาง  ที่สำคัญไข่แพคแบรนด์จะถูกเก็บรักษาอย่างดีและควบคุม อุณหภูมิตลอดทางจนถึงส่งมอบให้ลูกค้าทั้งซูเปอร์มาเก็ต ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ มีวันผลิตระบุชัดเจน ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่รักสุขภาพและความสดใหม่

“ไข่แพคแบรนด์เป็นหลักประกันความสดและสะอาดของอาหาร เพราะมีการควบคุมอุณหภูมิตลอดการผลิตเป็นหลักประกันคุณภาพให้กับผู้บริโภค การจ่ายเพิ่มอีกนิดหน่อยเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและสมาชิกในครอบครัว เราจำเป็นต้องมั่นใจตั้งแต่ฟาร์ม” นางกันย์สินี กล่าว

นางกันย์สินี สำหรับไข่ที่ขายตามท้องตลาดเป็นไปตามราคาควบคุมของกรมการค้าภายใน ผู้บริโภคไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้กรณีเกิดปัญหาการบริโภค ตลอดจนไม่ทราบวิธีการจัดเก็บถูกต้องหลักสุขอนามัยและตามมาตรฐานหรือไม่ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพอาจมีเชื้อราและอายุการจัดเก็บสั้น ที่สำคัญไข่ทั่วไปไม่มีต้นทุนการคัดล้างทำความสะอาดและบรรจุภัณฑ์ที่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้บริโภค./  

ใส่ความเห็น